Какви видове паник атака съществуват?

Паническото разтройство, както и отделните паник атаки, стават все по-често явление в големите градове.

Статистиката показва доста голям процент от населението страдащи от различни психични състояния, както и психични проблеми, но е добре да се изясни, че паник атаките не са психически, нито физически проблем, а състояние. Все пак, те са достатъчно тежки, като преживяване, за да не им се обръща внимание. Фактически, всеки, който е изпитвал паническа атака и все още не се е справил с нея, живее с идеята, че този ужас може да се повтори, а именно този страх е в основата на последващи епизоди на атака.

Какви видове паник атака съществуват?

Ето защо е важно да се намери коренът на първата паник атака, за да се открие същинската причина. Какви видове паник атака съществуват? Според американската психиатрична асоциация, има няколко вида причини за възникването на паническите атаки – биологични, поведенчески и психодинамични, а видовете паник атаки са спонтанни, специфични и такива, които са предизвикани от определена ситуация. За да се стигне до паник атака, първоначално, може да е налице силен стрес или да сме изправени пред големи житейски промени. Също така, може да се касае за проблем в миналото, който е останал неразрешен и в най-неочакван момент – да се прояви, вследствие на подсъзнателно разпознаване на позната ситуация от преди.

След като се появи една паник атака, тя води със себе си страха от следваща. Освен това могат да се обособят и общи характеристики на атаките, например при точно определени ситуации, които да се повтарят всеки път. За това е важно да се намери основата на проблема, да се обособят ситуациите, около паник атаките и най-вече – да се признае проблемът. Срещите със специалист и различните техники за справяне с атаките помагат да намалим стреса и да намерим първопричината на ужасните усещания. Практиката показва, че допълнителните успокоителни вещества или медикаменти не са решение на проблема. За това, най-важното е да действате съзнателно и без помощни средства.