Свободата да шофирате с газова уредба

За съвременния потребител един от най-важните параметри при избора на каквато и да било стока е свободата на избор. Разбира се,когато става въпрос за сериозна инвестиция като автомобил или модификации освен свободата на избор от водещо значение са цената и качеството. За това на каква цена и при какви условия можете да закупите газови уредби от официален представител можете да прочете тук.

Що се отнася до въпроса каква е мотивацията да предпочетете газова уредба като алтернативен източник на захранване за вашия автомобил, доводите са няколко.
На първо място, нестабилността в цената на бензина и другите горива е важна предпоставка за търсене на начини за рационализиране на средномесечния разход за гориво. Икономичните показатели при съвременните АГУ са много високи благодарение на иновативната им система за подаване на гориво. Управлението чрез микропроцесорна система ги прави напълно съвместими с модерните двигатели с поетапно многоточково впръскване на горивото и спомага за неговото оптимално ефективно усвояване. От друга страна, научно и практически е доказано, че газовите горива удължават живота на двигателя, запазвайки мощностните му показатели.При отчитане и цената на този тип горива изчислението показва, че средномесечния ви разход за зареждане ще намалее с до 60 %. Така инвестицията в газова уредба се възвръща изцяло за по-малко от година, а икономичността при шофирането продължава. Най-големият плюс при газовите уредби е, че те са алтернативен източник на гориво и позволяват да шофирате като зареждате различен тип горивни смеси.
Свободата да шофирате с газова уредба
Отговорността, произтичаща от притежаването на автомобил, се състои не само в безопасното шофиране, но и в екологичността на автомобила. Съвременните АГУ са снабдени с микропроцесорна система за управление на състава на горивовъздушната смес, с цел намаляване на вредните емисии на изгорелите газове, наречена екологична ламбда система. От друга страна, при изгарянето на втечненото газово гориво не се отделят редица канцерогенни газове като от бензен, който се съдържа в бензина.Несъмнено бъдещето на автомобилния бизнес са електрическите коли, но докато те станат достъпни за масовия потребител, най-добрата алтернатива за екологична работа остават газовите уредби.