Отпадането на старите задължения към Топлофикация не става служебно


Знаете ли, че процедурата по отпадане на стари задължения към Топлофикация не се проследява служебно? Какво да направите в този случай и къде да намерите правилния адвокат? Вие трябва да направите възражение в определен срок. Много длъжници обаче не са запознати с тази процедура и не им е известно, че задълженията им могат да отпаднат когато изтече тяхната давност.

Според Гражданския процесуален кодекс, който гласи, че „изпълнителното производство се прекратява ако взискателят не поиска извършването на изпълнителни действия в продължение на две години.“ задълженията на длъжниците на Топлофикация отпадат с изтичането на тригодишен давностен срок. Това право се изчерпва, при изтичане на срока за отговор на исковата молба! Ако в зададения срок не подадете възражение за изтекла погасителна давност, новото възражение няма да се вземе под внимание от съда.

Знаете ли, че Топлофикация повече от 3 години не е искала извършване на изпълнителни действия, а когато това се случи, държавните съдия-изпълнители прекратяват тези дела. Това се случва след бездействието на взискателя, който в случая е Топлофикация. След тези две години на бездействие, стартира новата погасителна давност, която е със срок от 5 години. Ако и през този срок Топлофикация не предприеме събирането на задълженията от длъжниците си, дължимите суми се считат за погасени по давност. Това на практика е отпадане на стари задължения към Топлофикация и от тук нататък дружеството Топлофикация повече няма прво да събира тези суми по съдебе ред.

Ако желаете старите Ви задължения към Топлофикация да отпаднат, трябва да сте добре запознати с Вашите права и да имате опитен адвокат, който да защитава правата Ви в съда.