Можете ли да наемете фирма за по-качествени инвентаризации?


Трудно е да се опише с думи колко усилия и време отнема една инвентаризация особено ако артикулите изглеждат безкрайно много. За щастие обаче, онези от вас, които имат собствено предприятие, знаят за какво става въпрос.

Именно поради тази причина – в следващите няколко изречения от тази публикация предстои да прочетете по какъв начин можете да извършвате по-качествени и бързи инвентаризации.

С цел да улеснят инвентаризационния процес от фирмата ви предлагат няколко изпитани метода от световни компании като Bosch и Хенкел за преброяване на наличностите. В случай, че имате проблем не само с времето, което ви отнема една годишна инвентаризация, а непрекъснато отчитате завишено количество липси и излишъци – то несъмнено имате нужда не само от съвети, а и от помощ.

Приятелска ръка ви подават отново Съплай Чейн, тъй като тяхната работа е свързана главно с подпомагането на търговски и производствени предприятия в управлението. От тази фирма-помощник в организацията можете да получите не само ноухау консултации, но и обучения, например на складови работници, което би било полезно при направата инвентаризирането.

От supplychain съветват извършването на редовни инвентаризации – седмично или месечно, тъй като така бихте могли да улесните не само направата на годишното преброяване, но и да поддържате контрола върху работата на служителите си в склада.

Можете ли да наемете фирмата за по-качествени инвентаризации?

Отговорът е категорично „Да“. Те могат да ви помогнат при работата със складовите програми, да извършат одит на предприятието ви, което да отчете и проблемите в складовото помещение, организацията и контрола. Един от най-важните аспекти, в които могат да ви бъдат полезни услугите на Съплай Чейн, що се отнася до инвентаризации, е обновяването и оптимизирането работата на вашия складов софтуер. Бихте могли да изберете да работите с тях и по повод провеждането на обучения и консултации на складови служители затова как най-добре да се извършва управлението на склада.

Възможностите, които се разкриват пред вас, посещавайки уеб сайта, са редица, но ви уверяваме, че са достатъчни, за да възвърнете ефективността на управлението и организацията в предприятието си. Доверете им се.