Как се ползва калкулатор Гражданска отговорност


Този вид застраховка се издава на автомобили, тежкотоварни, горска техника и друг вид превозни средства с постоянна регистрация, временни табели и транзитни номера. Тя е задължителна за всеки един собственик и ползвател на превозно средство. Застраховката ще покрие нанесените от водача щети. Те могат да бъдат имуществени или неимуществени на трети лица, както и чуждо имущество.

За тях застрахованите отговарят съгласно българските закони. Не се правят застраховки на автомобили с чужда регистрация по условията на задължителната Гражданска отговорност. Покритието на този вид застраховки осигуряват покритие на територията на България и на държавите членки на Европейския съюз, както и в страните на Многостранното споразумение. За тях се използва сертификатът Зелена карта, който се издава безплатно и върви като част от полицата. Ако сте се спрели на разсрочено плащане, зеления сертификат се издава при всяка една от вноските. От началото на 2016 година Зелената карта не се заплаща допълнително, както беше преди.

Гражданската отговорност, която задължително трябва да сключите се прави за следните минимуми, които са еднакви за всички застрахователи. Лимитите са следните:

За имуществена или неимуществена вреда, когато има жертви и пострадали, лимитът е 10 420 000 лева. При вреди на имущество без телесни повреди и други пострадали, лимитът е 2 100 000 лева. Сумата е за пострадалите лица, които са различни от шофьора – виновник за инцидента.

Застраховка Автоасистанс

Тази застраховка е допълнителна и не е задължителна. Тя се предлага в помощ при настъпване на инцидент при пътуване с вашия автомобил. Когато настъпи повреда или пък инцидент, застрахователната компания предлага телефон, на който можете да се обадите. На него ще получите инструкции и помощта, от която се нуждаете. Тази застраховка ще помогне с плащане за хотел или друг вид настаняване, както и транспорт ако случаят е по-сериозен инцидент.

Каква информация е нужна за въвеждане в калкулатора за гражданска отговорност

Тя е доста пълна и това гарантира точността на цената, която ще получите. Сумата, която ще получите е тази, която трябва да платите при поръчката.

В бланката за калкулатор за Гражданска отговорност първо трябва да въведете какъв е видът на автомобила. Можете да избирате между лек, товарен, горска техника, автобус, за превоз на опасни товари и други. Трябва да изберете една от опциите от падащото меню. Следва да напишете какъв е обемът на двигателя. Него можете да намерите на талона за регистрация на превозното средство. Следващото нещо, което трябва да дадете като информация е видът на горивото. То също е фактор за определяне на цената на застраховката. Общият брой места, датата на първа регистрация , за какво се използва моторното превозно средство. Последното нещо, което трябва да въведете в тази бланка е регистрационния номер на колата.

Следва да натиснете Продължи и ще получите различни оферти за Гражданска отговорност. Изберете тази, която ви допада най-много като цена, покрити рискове, премии, бонуси или друго и я заявете. Полицата ще бъде изготвена и след като потвърдите тя ще бъде поръчана. Ще я получите до 2 дни след заявката от куриер.