Кога да изберем европейска търговска марка?

Ако сте пропуснали да регистрирате търговска марка, то може да не отлагате повече, за да не рискувате претърпяването на финансови и времеви загуби.

Кога да изберем европейска търговска марка? Според това къде точно развивате своя бизнес, само в страната или в целия ЕС, можете да се ориентирате и за къде е най-добре да направите регистрацията. Относно въпросите, свързани с процедурата по регистрация на търговски марки, можете да се обърнете към специалисти, като виж още, Както за консултации, така и относно различни практически услуги, свързани с индустриалната собственост, професионалистите са готови да Ви окажат съдействие.

Кога да изберем европейска търговска марка?

В случаите, в които бизнесът се развива извън пределите на страната, по-специално в Европейския съюз, е добре да изберем европейската марка пред националната. Тъй като европейската марка има много по-голям обхват на закрила (валидна е на територията на всички 28 държави-членки на ЕС), преди да се пристъпи към подаване на заявка е препоръчително да се направи обстойно проучване дали вече не съществуват сходни или идентични марки на ЕС за същите стоки и/или услуги.
За тази цел можете да се доверите на опита на специалистите от „Арамакс“ ООД.
За консултации по всички въпроси, свързани с проучването, регистрирането, както и следенето на европейска търговска марка или марка за България, не се колебаете да се свържете с екипа от професионалисти на фирмата. Вижте повече на aramax.bg и не рискувайте някой да Ви отмъкне труда, преди да сте се усетили.