За какво най-често се използва детектор на лъжата и на какви цени е?

Колкото са различни хората, още повече са многообразни техните взаимоотношения и съответно не винаги предвидими. Цялата публикация „За какво най-често се използва детектор на лъжата и на какви цени е?“