За какво най-често се използва детектор на лъжата и на какви цени е?

За какво най-често се използва детектор на лъжата и на какви цени е?

Колкото са различни хората, още повече са многообразни техните взаимоотношения и съответно не винаги предвидими.

Ето защо, когато много хора работят на едно място, е добре да има добре структурирани задължения и правила, които да се спазват, за да се предотвратят евентуални проблеми. Ако сте ръководител на голяма компания, където рисковете, по отношение на финансите и възможностите за злоупотреби не са малко, можете да изберете да използвате детектор на лъжата, като част от входящия тест за постъпване на работа, както и за периодични изследвания.

За какво най-често се използва детектор на лъжата и на какви цени е? Освен за фирми и проверка на лоялността на служителите, полиграфът се използва и за предотвратяване на измами от всякакъв вид, както и за проверка на истинността на нечии твърдения, както от професионален, така и от личен характер. Понякога, изследването може да бъде основание за предотвратяване на по-сериозни проблеми, както и разрешаване на случаите по съдебен ред.

За какво най-често се използва детектор на лъжата и на какви цени е?

Съществуват редица ситуации, в които липсата на информация и сериозните съмнения, могат да породят голямо напрежение, независимо дали са основателни или не. За това се избира такъви вид психофизиологично изследване, с което проблемите могат да бъдат изяснени и то за много по-кратко време. Така не се налага да губите съня си в съмнения и прехвърляне на наличната информация, както и в обикаляне в кръг, поради липса на достатъчно надеждни доказателства.

Според типа услуга, детектора на лъжата е на различни цени. В reflex-bg.net се предлагат и абонаменти, които са особено изгодни за големите фирми, в които има повече служители, а ситуациите изискват провеждане на тест на всеки един от тях. Някои фирми, където финансовите рискове и злоупотребите не са малки, предпочитат да правят и профилактични изследвания на своите служители и залагат това условие още при постъпването на работа. Тази яснота, предпоставя намаляване на рисковете, тъй като по този начин потенциалните недоброжелателните намерения значително намаляват. Как се прави самото изследване и може ли резултатите да бъдат манипулирани? Техниката, с която „Детектор на лъжата“ работи е професионална и е американско производство от Lafayette и такава се използва от службите за сигурност по цял свят.

През цялото изследване, екипите са под наблюдение – експертен контрол от български и американски експерти, следящи за спазване на метода. Тестът бива проверяван от няколко инстанции, за да могат резултатите да бъдат гарантирано точни. Етапите на провеждане на теста са няколко, като има предварителен етап – среща с възложителя на полиграфския тест, който дава информация за темата и подробности, на база на които се изготвят въпросите в самия тест. Следва оформяне на плана за действие, който е съгласуван с възложителя, като се набелязват до 4 теми.

Важно е самите въпроси да бъдат изготвени така, че да са ясни за изследваното лице, да бъдат разбираеми и да може да им бъде отговорено еднозначно. Отговорите са с „да“ или „не“. Важно е да се отбележи, че този вид изследване е доброволно и се провежда само със съгласието на изследваното лице. Типа изследване, който отчита всяка психофизиологична промяна, а резултатите са съобразени със здравословното състояние на лицето, както и с нивата на стрес или притеснение, които могат да окажат влияние на полиграфа.

Евентуалните намерения за манипулиране на тестовете са обречени на неуспех, тъй като този вид техника отчита точно всички психофизиологични промени, заложени в нея до най-малкото изменение, а освен това и експертната оценка е доста точна и се прави на няколко нива. Повече за услугите на детектор на лъжата и предлаганите цени, както и самия метод, можете да видите на reflex-bg.net, а при наличие на въпроси, не се колебайте да се свържете с професионалната фирма на посочените в сайта телефони.