Има ли сезон за ремонт на покриви в Пловдив?


Предпочитаният сезон за ремонт на покриви несъмнено е лятото и късната пролет. Сезони, когато вероятността от валежи е малка и не възпретятства работата. От друга страна разгарът на лятото може да забави незначително работния процес, тъй като изключително горещите следобедни часове не позволяват монтажа на някои хидроизолационни и толоизлоционни материали и керемиди на покрива заради високите температури. От друга страна няма как да направите ремонт на покрива в Пловдив през зимата, защото отново климатичните условия не го позволяват. Основното, което е необходимо за качественото и бързо изпълнение на ремонтните дейности е суха покривна конструкция. Ремонтнапокриви.org ще ви запознае с едно от максимално оптималните решения за удължаване живота на покрива през всичките сезони. Става дума за вентилиране на покрива, което наред с основните ремонтни дейности като подмяна на разрушени керемиди и носещи греди ще способства за максимално доброто състояние на покрива по-дълго.
Има ли сезон за ремонт на покриви в Пловдив?
Вентилиран скатен покрив осигурява редица преимущества на покривната конструкция и предлага по-голям комфорт на живеещите в сградата. Вентилирането на покрива се осъществява чрез вентилационна камера, която се позиционира между покрива и изолационния материал. При температурни промени въздухът циркулира и не позволява стресово натоварване на покривната конструкция заради температурни промени. През лятото свежия въздух, който навлиза през вентилационната система се затопля от слънцето, олеква и напуска камерата през билото на покрива. Това позволява охлаждане и превенция от увеличаване обема на покривните материали и предпазва конструкцията от поява на пукнатини и разширяване местата при снадките. През зимата въздуха циркулира през вентилационната камера и поддържа изолационния материал сух. Това от една страна удължава живота на покрива, от друга страна способства за равномерното топене на снега и предпазва стехите от образуване на ледени висулки. Вентилавионни системи могат да се поставят и на плоски покриви. За максималното вентилиране на покрива е препоръчително да се постави и фолио за под капаци за вентилиране и сух монтаж на капаци. Подходящо е за хоризонтални и наклонени била. За повече информация и изготвяне на инидивидуална оферта можете да посетите…